е-Кулинар

http://e-kulinari.com/index.php


размер шрифт: Версия за печат

Агар

Gelidium amansii (KUTZ)

Наричан още китайски желатин или "японска пяна". Вид водорасли в моретата на Югоизточна Азия - Южно-Китайско и Японско. От тях се извлича продукт, който при смесване с вода образува нежно, но силно желе, което не се разпуска при нагряване, както животинския желатин.

Агара се използва в хранително вкусовата, сладкарската промишленост за приготвяне на желета, мусове, кисели и мн.др. Желиращата способност на агара превишава в пъти тази на желатина. Желира се при смесване на една чат агар и от 200 до 300 части вода.

Намира широко приложение в медицината и микробиологията като основа за посяване на микрофлора.
В последните години натуралния агар все по-често се заменя с изкуствени желиращи вещества или полуизкуствени - например агар, извличан от други видове морски водорасли.

Главните центрове за производсво и търговия с агар са Япония и Калифорния (Сащ).